Grunna bygging av ny alders- og pleieheim i Eidfjord blir dette kameraet fjerna 1. februar 2017.
 
Due to the construction of a new retirement and nursing home in Eidfjord this
camera will be removed February 1st, 2017.

Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert søndag 22. januar 2017 klokka 02.40

Denne tenesta vert levert av Okapi AS