Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert tirsdag 27. januar 2015 klokka 02.01

Denne tenesta vert levert av Okapi AS