Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert onsdag 1. oktober 2014 klokka 10.10

Denne tenesta vert levert av Okapi AS