Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert tirsdag 28. juni 2016 klokka 11.32

Denne tenesta vert levert av Okapi AS