Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert søndag 20. april 2014 klokka 20.23

Denne tenesta vert levert av Okapi AS