Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert søndag 2. august 2015 klokka 10.14

Denne tenesta vert levert av Okapi AS