Okapi AS har slått seg saman med Kinsarvik Breiband AS og blitt til

Hardanger Energi Breiband AS

Sjå ny nettside www.heband.no