Dekningskart

Dekningskart trådlaust breiband

Kartet viser kvar me har basestasjonar. Du må ha sikt til ein av desse for å få trådlaust breiband frå oss. Ta kontakt med oss om du er usikker på om du har sikt.

I Sysendalen tilbyr me førebels kun "Antenne Standard"


Dekningskart fiber

Karta viser omtrentleg kvar me har bygd ut og kvar me planlegg utbygging. Ta kontakt for å høyre om me kan dekkje di adresse. Trykk på firkant oppe til høgre for karta for å opne eit større kart i nytt vindu.

Fiberdekning Eidfjord: grønt=utbygd, gult=planlagt, rosa=under byggingTrykk på firkant oppe til høgre for å opne større kart


Fiberdekning Granvin: grønt=utbygd, gult=planlagt, rosa=under byggingTrykk på firkant oppe til høgre for å opne større kart


Fiberdekning Ulvik: grønt=utbygd, gult=planlagt, rosa=under byggingTrykk på firkant oppe til høgre for å opne større kart