Dekningskart

Dekningskart trådlaust breiband

Kartet viser kvar me har basestasjonar. Du må ha sikt til ein av desse for å få trådlaust breiband frå oss. Ta kontakt med oss om du er usikker på om du har sikt.


Dekningskart fiber

Karta viser omtrentleg kvar me har bygd ut og kvar me planlegg utbygging. Ta kontakt for å høyre om me kan dekkje di adresse. Trykk på firkant oppe til høgre for karta for å opne eit større kart i nytt vindu.

Fiberdekning Eidfjord: grønt=utbygd, gult=planlagt, rosa=under byggingTrykk på firkant oppe til høgre for å opne større kart


Fiberdekning Granvin: grønt=utbygd, gult=planlagt, rosa=under byggingTrykk på firkant oppe til høgre for å opne større kart


Fiberdekning Ulvik: grønt=utbygd, gult=planlagt, rosa=under byggingTrykk på firkant oppe til høgre for å opne større kart