Driftsmeldingar

Driftsmeldingar

05.02.2019: Feil på ein switch i Dimmelsvik førte til at Get-signala var ute ein periode mellom kl. 08.30 og 09.00 i dag. Feilen er retta.