Driftsmeldingar

Driftsmeldingar


04.02.2022, kl. 08.08: Feilen er no retta.

_______________________________________________________________________________________

04.02.2022, kl. 07.18: Me har mista kontakt med vår stasjon på Haugsåsen. Mannskap er på veg for å feilsøka.

_______________________________________________________________________________________