Driftsmeldingar

Driftsmeldingar


17.07.2022, kl. 23.41: Internettaksessen er no tilbake. Me beklagar ulemper dette har medført for våre kundar.

_______________________________________________________________________________________

17.07.2022, kl. 20.00: Me har mista internettaksess frå vår leverandør både i Dimmelsvik og Kvamskogen. Det betyr at alle våre kundar i Okapi og alle Hardanger Breiband sine kundar i Hardanger og Kvinnherad er utan tenester. Me er i dialog med leverandør og håpar tenestene er attende så snart som mogeleg.

_______________________________________________________________________________________