Driftsmeldingar

Driftsmeldingar


07.11.2022, kl. 22.40: Feilen på TV-signala skal no vera retta. Beklagar ulemper dette har medført for våre kundar.

_______________________________________________________________________________________

07.11.2022: Måndag kveld er det problem med TV-signala til våre kundar. Feilen ligg utanfor vår kontroll. Feilsøking pågår.

_______________________________________________________________________________________