Driftsmeldingar

Driftsmeldingar

Planlagt arbeid torsdag 17/12-2020:

Grunna nødvendig oppgradering og utskifting av utstyr, vert det brot i internett-tilgangen natt til torsdag 17/12.

Det vil vere enkelte brot i perioden mellom kl 01:00 og 07:00.

Dette gjelder kundar i Eidfjord, Bu, Osa, Simadal og Sysendalen

Me beklagar ulempene dette medfører.

_______________________________________________

11.12.2020, kl 12.03: Feilen skal no vera retta.

11.12.2020, kl 11.15: Vår leverandør har for tida problem med internett. Det vert jobba på spreng med feilsøking/feilretting.

_______________________________________________