Om oss

Om oss

Okapi AS er din lokale breiband- og dataleverandør. Me har levert breibandstenester sidan 2001. Okapi AS leverer breiband i kommunane Eidfjord, Ulvik og "gamle" Granvin herad. Det er i dag ca 1800 kundar som er tilknytta vårt nett. Tenestene me leverer er: Internett, TV, sal og reperasjon av PC, samt ein del andre datarelaterte tenester.

Okapi AS tilbyr tenester som er autorisasjonspliktige etter autorisasjonsforskriften. Me har avtale med Hardanger Energi Nett AS som ivaretar oppgåver som iflg. Nkom er tillagt slik autorisasjon.


Kontoret vårt har adresse Evjevegen 11, 5783 Eidfjord.


Kontakt oss e-post: post@okapi.no, på tlf: 53 66 53 00

Eller fyll ut skjema her