Om oss

Om oss

Okapi AS er din lokale breiband- og dataleverandør. Me har levert breibandstenester sidan 2001. Okapi AS leverer breiband i Eidfjord, Granvin og Ulvik. Det er i dag ca 1200 kundar som er tilknytta vårt nett. Tenestene me leverer er: Internett, TV, sal og reperasjon av PC, samt ein del andre datarelaterte tenester.


Kontoret vårt har adresse Evjevegen 11, 5783 Eidfjord.

Avdelingkontor i Granvin ligg i Røynstrandvegen 50, 5736 Granvin


Kontakt oss e-post: post@okapi.no, på tlf: 53 66 53 00

eller fyll ut skjemaet under.