Utbygging

Utbygging

Okapi AS har bygd ut trådlaust breiband i kommunane Eidfjord, Granvin og Ulvik. Me dekkjer dei fleste områder i desse kommunane.

Me byggjer også ut fiberbreiband i dei same kommunane. Informasjon om kva område som er bygd ut og kvar me planlegg å byggja ut finn du under "Dekningskart"