Privat

Breiband

Trådlaust breiband

Okapi AS starta utbygginga av trådlaust breiband i 2001. No dekker me største delen av Eidfjord kommune, Granvin herad og Ulvik herad.

Dei siste åra har me sett opp nye sendarar i dei fleste av våre stasjonar. Dette gjer at me i løpet av 2019 kan tilby 20 Mbit til dei fleste av våre radiokundar.

Mykje har skjedd med teknologien sidan me begynte. Me har benytta mange generasjonar av forskjellige radiosendarar opp gjennom åra. Me byggjer ut i takt med utviklinga, og kan tilby stadig høgare kapasitetar. Me har begynt testinga av neste generasjon radiosendarar. I løpet av dei neste åra, vil me mest sannsynleg kunna levera 40-50 Mbit via våre basestajonar.

For å motta trådlaust breiband frå oss må du ha fri sikt til ein av våre basestasjonar. Sjå dekningskart.


Breiband via fiberkabel

Okapi AS har til no lagt ned mange kilometer med fiberkabel i Eidfjord, Granvin og Ulvik.

Me har invistert i utstyr for å skjære spor i asfalt. Dette gjer at me kan legga ned fiberkabel mykje raskare enn om me måtte grava grøfter. Sporet er ca. 2cm breidt og 20-30cm djupt. I dette sporet legg me fiberkabelen i røyr og fugar igjen med ein spesiel asfaltmasse. Dette gjev eit fint resultat og lite skade på asfalten. I tillegg unngår me å henga opp skjemmande kablar i lufta.

Ta kontakt for meir informasjon om kva område som blir bygd ut no.