Privat

Breiband

Trådlaust breiband

Okapi AS starta utbygginga av trådlaust breiband i 2001. Me dekkjer størstedelen av kommunane Eidfjord, Ulvik og "gamle" Granvin herad.

Me oppgraderer i takt med utviklinga våre basestasjonar for å kunne levera dei hastigheitane kundane etterspør.

For å motta trådlaust breiband frå oss må du ha fri sikt til ein av våre basestasjonar. Sjå dekningskart.


Breiband via fiberkabel

Okapi AS byggjer stadig ut fibernettverk i kommunane Eidfjord, Ulvik og "gamle" Granvin herad. Dette vil også vera ei prioritert oppgåve i tida framover.

Ta kontakt for meir informasjon om kva område som blir bygd ut no.